Děti v akci 2018

Určeno pro: Začínající i pokročilé kolektivy ze zájmových kroužků ZŠ, DDM a dalších sportovních klubů, které se věnují rekreační formě tance a pódiovým skladbám tanečního a sportovního zaměření.
Typ:
Zaměření:

Program

Soutěž v aerobiku a tanci

Žánr:
A/ formace převážně uměleckého zaměření
- výrazový tanec
- dětské taneční hříčky
- společenský tanec
- muzikál
- jazz dance
- orientální tanec

B/ formace sportovního zaměření
- aerobik:
a) pódiové skladby - komerce
b) pódiové skladby – se sportovními prvky – ATS
c) stepy
- zumba teams
- euroteam
- gymnastika
- rokenrol

C/ formace převážně tanečního zaměření
- disko
- street dance
- hip hop
- funky

V sestavách lze používat náčiní i rekvizit.

Kategorie podle věku:
I. kategorie: 4 - 7 let, do věkového průměru 7,5
II. kategorie: 8 - 9 let, do věkového průměru 9,5
III. kategorie: 10 - 12 let, do věkového průměru 12,5
IV. kategorie: 13-14 let, do věkového průměru 14,5
V. kategorie: nad 15 -25 let
VI. kategorie: 25 a více let
Vychází se z věku dosaženého v daném roce!

Počet závodníků v sestavě:
5 a více
Délka vystoupení: 1:15 - 5:00 minut

Rozdělení dle výkonnosti závodníků:
1/ kategorie amatér – začátečník
Tato kategorie je určena pro děti, které začínají, nebo trénují 1x týdně, maximálně se ale se tanci či sportu věnují 2 rok. Tato kategorie je určena hlavně pro děti z kroužku DDM , ZŠ. Tyto děti se nezúčastňují postupových a republikových závodů
2/ kategorie amatér - pokročilý
Tato kategorie je určena pro děti, které se věnují tanci či sportu delší dobu jak 2 roky ale na komerční úrovni
3/ kategorie – profi
Tato kategorie je určena pro děti, které se připravují na postupové a republikové soutěže , sportu či tanci se věnují na výkonnostní úrovni

Prosíme trenéry, aby zařadili své svěřence správně tak, jak mají - do správných výkonnostních kategorií, aby během soutěže nevznikaly nepříjemné situace jak ze strany soutěžících tak i ze strany poroty.Místo konání: TJ Chodov, Mírového hnutí 2137
Organizuje: Dům dětí a mládeže Jižní Město
Kategorie: Taneční

Věk: 4 - 99
Datum: 7.4. 2018
Čas: 08:00 - 19:00

Poznámky:
Cena startovného: 100 Kč
Cena: 50 Kč

Telefon: 778 525 145
Ostatní: Monika Šemberová
Zpět na hledání Nové hledání