Pro seniory: Německo

Poznávací zájezd, Německo - Nizozemí - Belgie, při němž navštívíme Bamberk, Cáchy (Aaschen), Maastricht, Haaselt, Wiesbaden a mnohá další zajímavá místa. Cena zahrnuje dopravu, ubytování, 3x snídani, služby průvodce Cena neobsahuje: poplatky za vstupy, pojištění

Místo konání: Dle propozic
Organizuje: Dům dětí a mládeže Praha 4 - Hobby centrum 4
Kategorie: Turistické

Věk: 55 - 99
Datum: 6.6. 2019
Čas: 00:00

Poznámky:
Lektor: Alena Svobodová

Sraz účastníků: autobusová zastávka Krčský hřbitov

Kapacita: 40

V ceně je zahrnuto: doprava, ubytování,snídani, průvodce
Cena: 6 700 Kč