Hlavní vedoucí dětského tábora I

Seznámení účastníků s organizační a programovou přípravou i realizací tábora, s povinnostmi provozovatele a hlavního vedoucího, s dokumentací a hospodařením. Obeznámení se základními právními předpisy vztahujícími se k dětskému táboru, s pravidly bezpečnosti a ochrany zdraví při práci s dětmi a získání pedagogicko-psychologických znalostí pro práci s dětmi a mládeží.

Místo konání: Klub Klamovka, Praha 5
Organizuje: Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
Kategorie: Ostatní

Věk: 18 - 70
Datum: 24.4. 2020
Čas: 00:00

Poznámky:
Lektor: Lucie Hunalová

Sraz účastníků: Klub Klamovka

Kapacita: 25
Cena: 1 200 Kč