Sebeobrana pro ženy a dívky

Základní principy sebeobrany za použití obranného prostředku (jakýkoliv předmět, který máme každý u sebe) tak i bez použití obranného prostředku. Právní problematika sebeobrany a její užití. Prevence útoku a vyhnutí se fyzické konfrontaci. Nácvik kotoulů a pádů. Výuka probíhá na boso.

Místo konání: Zelený vchod
Organizuje: Dům dětí a mládeže Stodůlky
Kategorie: Sportovní

Věk: 15 - 99
Datum: 14.3. 2020
Čas: 00:00

Poznámky:
Lektor: Miloslav Motl, Ing., Dis.

Kapacita: 15

Nutné vybavení: pohodlné oblečení, pití
Cena: 200 Kč