BICÍ - individuální lekce

Kroužek pro děti, které touží hrát na bicí soupravu a chtějí prohloubit znalosti z hudební teorie. Hodiny jsou pro jednoho hráče! Vybavení: . vlastní pličky . desky na notový materiál Výchovně-vzdělávací cíle: . rozvoj hudebního talentu a vztahu k hudbě . prohlubování znalosti notového zápisu . podpora individuality dítěte Obsah: . příprava bicí soupravy pro hru . cvičení na opakování jednoduchých rytmů a melodií . hra podle not i zpaměti . hra za klavírního doprovodu lektora . hra za doprovodu hudební nahrávky . seznámení s novými cvičeními na domácí přípravu Výstup: . Hra z listu i zpaměti . Doprovod kapely i audionahrávky . Schopnost improvizace

Školní rok: 2021 / 2022

Den v týdnu: Pondělí (14:00 - 19:00 - lektor: Jan Košina)

Kategorie: Hudební
Věk: 8 - 99

Cena za školní rok: 5 000 Kč
Cena za pol.: 3 700 Kč
Poznámka: Rozvrh dle domluvy: honza.kosina@gmail.com

Místo konání: Kunratice - hudebnaOrganizuje: Dům dětí a mládeže Praha 10 - Dům UM
Kontaktní osoba: Renáta Linhová, vedoucí pracoviště Kunratice: linhova@dumum.cz