3D MODELOVÁNÍ (NOVINKA)

Naučíte se základním zvyklostem a postupům digitální 3D tvorby. Seznámíte se s prostředím Blenderu a osvojíte si nejdůležitější techniky a postupy využívanými při tvorbě Poly (nízké kvality) modelů a zátiší v počítačovém programu Blender. NUTNÉ ZNALOSTI - základní znalosti s počítačem, základní orientace 3D grafiky výhodou VYBAVENÍ NA KROUŽEK - není nutné VÝCHOVNĚ - VZDĚLÁVACÍ CÍLE - seznámení se se světem 3D grafiky, rozvíjení představivosti, porozumění barvám OBSAH -úvod do světa 3D -orientace v prostředí Blenderu -základní techniky vytváření poly modelů -organizace scény -materiály a textury -osvětlení -render (Cycles, EEVEE) VÝSTUP Z KROUŽKU -účastník bude schopen sám vytvořit vlastní projekt v Blenderu DDM - Dům UM si vyhrazuje právo změny termínu, lektora a dalších možných technických náležitostí. Den a čas:

Školní rok: 2021 / 2022

Den v týdnu: Pondělí (16:00 - 17:30 - lektor: Mikuláš Barták)

Kategorie: Technika

Městská část: Praha 10

Věk: 12 - 18 let

Cena za šk. rok: 2 200 Kč
Cena za pol.: 1 600 Kč
Poznámka: Změna termínů konání a lektorů vyhrazena.

Místo konání: Film, fotografie., technika Zahradní Město

Nutné vybavení: žádné

V ceně je zahrnuto: lektor, místnost, vybavení, program

CENÍK
1.pololetí: 1 600 Kč
2.pololetí: 1 600 Kč
Rok: 2 200 KčOrganizuje: Dům dětí a mládeže Praha 10 - Dům UM
Kontakt. os.: bartak@dumum.cz