Pražský filmový Kufr


 Pražský filmový Kufr 2019

Cílem festivalu je vytvořit kreativní a inspirativní prostor pro děti podobných zájmů, přehlídku nápadů a platformou pro vzájemné sdílení a získávání nových tvůrčích zkušeností.


Mladým filmařům poskytnout svobodnou možnost se projevit a vyjádřit, bez cenzury, kontroly a školních pravidel.

Umožnit partnerskou a respektující zpětnou vazbu od dospělých odborníků, která jim pomůže jednak lépe proniknout do řemesla, jednak získat sebedůvěru a pocit vlastní hodnoty.

V neposlední řadě si klademe za cíl vyhledávat a propojovat mladé filmařské talenty, ale dětem i pomáhat.

Soutěž bude probíhat ve čtyřech sekcích:

  • Hraný film
  • Dokument a reportáž
  • Animovaný film
  • Film do minuty

a ve třech věkových kategoriích:

Bližší informace na  webu festivalu www.prazskyfilmovykufr.cz  nebo www.facebook.com/prazskyfilmovykufr/