Centra pro předškolní děti

projekt hl. m. Prahy a pražských DDM

  • Alternativa dopoledních programů pro děti předškolního věku. 
  • Začlenění a rozvoj dítěte v malém kolektivu s individuálním přístupem

 

Centra pro předškolní děti jsou koncipována jako služba pro rodiče a děti. Hl. m. Praha ve spolupráci s DDM tak reaguje na stávající situaci v oblasti předškolního vzdělávání na území města, kdy je kapacita předškolních zařízení nedostačující. Záměrem je zajištění provozu CPD v dopoledních hodinách formou celotýdenních programů v rámci zájmového vzdělávání pro předškolní děti, a to jak pro příležitostné, tak i pro pravidelné návštěvníky s důrazem na  rozvoj pohybových, hudebních, výtvarných a herních aktivit a osobnostně sociální rozvoj.

Projekt vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Maximální počet dětí v jedné skupině je 15 ve věku zpravidla 3 - 6 let. Děti vede vždy dvojice zkušených a kvalifikovaných pedagogů. Výchovně-vzdělávací programy CPD jsou zaměřeny na rozvoj klíčových kompetencí prostřednictvím různých výchovných částí programů.

Vyhledání centra