Kolečkové rychlobruslení-trenérský kurz2

Cílem kurzu je připravit pedagogické pracovníky a in-line instruktory na práci trenéra specializujícího se na kolečkové rychlobruslení, na trénink dětí a mládeže podle nejnovějších poznatků a podle pravidel dlouhodobého sportovního rozvoje bez tlaku na brzkou specializaci. V praktické části pak připravit účastníky na výuku pokročilejších technik bruslení a rychlobruslení, postupovat podle vytvořené metodické řady. Rozvrh kurzu: 1.den 09:00 - 10:30 - Fyzikální základy pohybu na bruslích, pohyb vpřed - vysvětlení pojmů. 10:30 - 10:45 - Přestávka 10:45 - 12:15 - Role trenéra a princip dlouhodobého rozvoje. 12:15 - 13:15 - Oběd 13:15 - 15:00 - Praktická výuka stabilita, pohyb vpřed - význam jednotlivých fází, jak uc?it, cviky, c?asté chyby. 15:00 - 15:15 - Přestávka 15:15 - 17:00 - Praktická výuka - Hry na bruslích - na co si dát pozor vzhledem k bezpečnosti. 2. den 09:00 - 10:30 - Odraz do zatác?ky - význam jednotlivých fází, jak uc?it, teorie zatáčky. 10:30 - 10:45 - Přestávka 10:45 - 12:15 - Teorie správného startu. 12:15 - 13:15 - Oběd 13:15 - 15:00 - Praktická výuka - Jak se odrážet v zatáčce - význam jednotlivých fází, jak uc?it, cviky, c?asté chyby. 15:00 - 15:15 - Přestávka 15:15 -17:00 - Praktická výuka - Starty - hry na reakční rychlost. 3. den 09:00 - 10:30 - Skladba tréninku? pro rychlobruslení, dlouhodobé plánování rozvoje. 10:30 - 10:45 - Přestávka 10:45 - 12:15 - Typy závodů drah a tréninků na rozdílné typy závodů + pravidla bruslařských soutěží. 12:15 - 13:15 - Oběd 13:15 - 15:00 - Praktická výuka - Pokroc?ilé techniky bruslení. 15:00 - 15:15 - Přestávka 15:15 - 17:00 - Praktická výuka - Zopakování praktických dovedností z prvního dne - dle požadavků účastníků kurzu. 4. den 09:00 - 10:30 - Výchova dětí a mládeže - herní princip, bezpečnost na bruslích, zodpovědnost trenéra. 10:30 - 10:45 - Přestávka 10:45 - 12:15 - Senzitivita na ru?zné podne?ty dle ve?ku de?tí a pr?izpu?sobení tréninku?. 12:15 - 13:15 - Oběd 13:15 - 15:15 - Praktická výuka - off-skate trénink (trénink bez bruslí) - mimosezonní příprava. 15:15 - 15:30 - Přestávka 15:30 - 17:00 - Závěrečný test a praktická zkouška.

Místo konání: DDM Herrmannova
Organizuje: Dům dětí a mládeže Modřany
Kategorie: Ostatní

Věk: 18 - 70
Datum: 16.3. 2019
Čas: 00:00

Poznámky:
Platba fakturou NUTNO HLÁSIT PŘEDEM!

Lektor: Denis Krupka

Sraz účastníků: DDM - Herrmannova 2016/24 - recepce

Kapacita: 10
Cena: 4 000 Kč