Kytarová soutěž

Kytarová soutěž SPIRÁLA je určena všem kytaristům z kytarových kroužků rozsáhlé sítě DDM a SVČ v ČR. Soutěžní kategorie: 1) Sólová kytara Věková kategorie A (do 12 let) 1. Povinná skladba: Blues přejetého kocoura (č. 221, Ctibor Süsser 1. díl) nebo Vyznání (č. 374, Ctibor Süsser 1. díl) 2. Skladba dle vlastního výběru do 2 min. Věková kategorie B (od 13 let) 1. Povinná skladba: Matador (č. 430, Ctibor Süsser 1. díl) nebo Klidné moře (č. 440, Ctibor Süsser 1. díl) 2. Skladba dle vlastního výběru do 3 min. 2) Kytarové duo Věková kategorie A (do 12 let) 1. Povinná skladba: Smutná květina (č. 236, Ctibor Süsser 1. díl) nebo Zasněná (č. 243, Ctibor Süsser 1. díl) 2. Skladba dle vlastního výběru do 2 min. Věková kategorie B (od 13 let) 1. Povinná skladba: Romance v dešti (č. 317, Ctibor Süsser 1. díl) nebo El Choclo (č. 455, Ctibor Süsser 1. díl) 2. Skladba dle vlastního výběru do 3 min. 3) Kytara a zpěv Kytarista zpívá sám 1. Povinná píseň: Okoř (Já písnička 1. díl) nebo Buráky (Já písnička 1. díl) 2 až 3 sloky 2. Píseň dle vlastního výběru 2 až 3 sloky 4) Kytara + Duo kytara a jakýkoli jiný hudební nástroj Dvě skladby dle vlastního výběru celkem do 5 min. Kytarová soutěž SPIRÁLA je určena všem kytaristům z kytarových kroužků rozsáhlé sítě DDM a SVČ v ČR. V kategoriích Kytara sólo a Kytara duo musí kytaristé hrát na akustickou nebo elektroakustickou kytaru prstovou technikou. V kategoriích Kytara a zpěv a Kytara + může kytarista hrát na jakoukoli kytaru včetně elektrické a povolená je i hra trsátkem. V kategorii Kytara a zpěv kytarista zpívá sám 2 až 3 sloky z každé písně. Volitelná píseň může být v jakémkoliv jazyce. V kategorii Kytara + se podmínka, aby byl soutěžící přihlášen do kroužku DDM nebo SVČ, vztahuje pouze na kytaristu. Kytarista proto může hrát i se svými příbuznými nebo známými. Druhý účinkující může hrát na jakýkoli jiný hudební nástroj (včetně basové kytary). Pro účast v kategorii Kytara duo věkové kategorie B stačí, aby alespoň jednomu účastníkovi z dvojice bylo 13 nebo více let. Jeden soutěžící se může zúčastnit v libovolném počtu kategorií. Poplatek 100 Kč za každou kategorii, které se soutěžící zúčastní, se bude vybírat v den konání soutěže společně s originálem podepsané přihlášky, která musí být potvrzená DDM nebo SVČ, do kterého soutěžící dochází na kytarový kroužek. Soutěžící z Věkové kategorie A si mohou vybrat povinnou skladbu též ze seznamu povinných skladeb Věkové kategorie B. Opačně není dovoleno. Použití kytarových a vokálních efektů je povoleno. Hraní nazpaměť není podmínkou. Soutěž se koná v pátek 3. 5. 2019 od 14:00 do 20:00 hod. a v sobotu 4. 5. 2019 od 8:00 do 17:00 hod. v Domu dětí a mládeže Praha 8 – Spirála, budova Dolákova 537/26 dle předem oznámeného časového harmonogramu. Slavnostní vyhlášení výsledků, předaní cen vítězům a osvědčení o účasti v soutěži všem soutěžícím proběhne v sobotu 4. 5. 2019 v 18:00 hod. v sálu DDM Arcibiskupského gymnázia, Korunní 586/2 v Praze 2. Poté bude následovat závěrečný koncert vítězů. Vstupné na koncert bude dobrovolné. Přihlášení a informace na e-mail: moravenov@ddmpraha8.cz tel.: 720 070 796 Mgr. Konstantin Moravenov, hlavní organizátor soutěže

Místo konání: Dolákova
Organizuje: Dům dětí a mládeže Praha 8 - Spirála
Kategorie: Zábavné a soutěžní

Věk: 6 - 99
Datum: 3.5. 2019
Čas: 00:00

Poznámky:
100 Kč za každou soutěžní kategorii

Lektor: Konstantin Moravenov

Sraz účastníků: 3. 5. 2019 dle časového harmonogramu

Kapacita: 160

Nutné vybavení: Hudební nástroj, noty, svačina, pití

V ceně je zahrnuto: Účast v soutěži, vstup na koncert vítězů
Cena: 100 Kč