Bezpečně ve městě

AKCE PRO ŠKOLY I VEŘEJNOST.... Dovolte mi pozvat vás na výchovně vzdělávací akci s názvem Bezpečně ve městě, která se bude konat ve středu 19. 06. 2019 v dopoledních hodinách (9:30 - 12:30 hod.) pro školy, případně v odpoledních hodinách (14:00 - 16:00 hod.) pro družiny a veřejnost na zahradě DDM Praha 8 Spirála (Dolákova 537/26). Jde o akci, na které bude pro žáky připraveno několik tematických okruhů týkajících se bezpečnosti v silničním provozu, poskytnutí první pomoci, chování v krizových situacích, apod. Účast na akci přislíbila městská Policie Prahy 8, Český červený kříž, SDH Praha 8 Bohnice, muzeum Policie ČR, materiální zajištění poskytne BESIP. Žáci si vyzkouší různé modelové situace, budou pro ně připraveny testy, prohlídky techniky jednotlivých složek IZS, atd. Akce je vhodná pro žáky 4. - 9. tříd dopoledne, pro mladší odpoledne. Akce bude probíhat na zahradě DDM Praha 8 Spirála (Dolákova ulice). Bude se jednat o program na cca 45 minut/třída, vstupné je zdarma. Přihlášky je nutné zaslat do 10. 06. 2019 na: strachotova@ddmpraha8.cz ve formátu: ŠKOLA, TŘÍDA, POČET ŽÁKŮ. Před konáním akce budu informovat jednotlivé učitele, v jakém časovém rozmezí mají se žáky přijít. Pokud máte požadavek na konkrétní čas, pošlete ho rovněž také do mailu.

Místo konání: Dolákova
Organizuje: Dům dětí a mládeže Praha 8 - Spirála
Kategorie: Ostatní

Věk: 6 - 15
Datum: 19.6. 2019
Čas: 00:00

Poznámky:
Lektor: Kateřina Strachotová

Kapacita: 300

V ceně je zahrnuto: program, odměny
Cena: vstup volný