Mezinárodní setkání MEETING UNKNOWN

Divadelní česko-belgický projekt "Setkání s neznámem" MEETING UNKNOWN - drumming theatre performance Kulturní výměna mezi belgickými a českými studenty. Pro děti, které již působí v mimoškolních divadelních a hudebních programech. Cílem projektu je získání nových zkušeností a poznání jiného kulturního a sociálního prostředí. Navázat spolupráci mezi dvěma evropskými organizacemi, které pracují s dětmi i s mládeží a jejichž činnost je primárně uměleckou (hudební a divadelní). Setkání umožní, aby české děti spolupracovaly a kreativně tvořily se skupinou belgických dětí ze sociálně ekonomicky znevýhodněných rodin. To dětem přinese nové profesní a společenské dovednosti. V rámci návštěvy účastníci poznají volný čas dětí z jiného kulturního a sociálního prostředí a zájmovou divadelní/hudební činnost v jiné organizaci, aktivně se zapojí do workshopu vedeného místním divadelním lektorem. Během návštěvy budou děti připravovat vystoupení s novými dětmi a vyzkouší si nový divadelně-pedagogický přístup. Vytvoří dokumentární představení o dětských očekáváních, přáních, předsudcích a obavách z neznámého. Poslední den našeho pobytu zahrajeme představení pro diváky v centru Destelheidu, pro rodiny a přátele místních dětí. Celý proces i výsledné představení bude dokumentován a zpracován do videodokumentace. Bližší informace: Tamara Pomoriški: pomoriski@ddmpraha.cz

Místo konání: Zahraničí
Organizuje: Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
Kategorie: Pobytové (vícedenní)

Věk: 10 - 15
Datum: 25.10. 2019
Čas: 00:00

Poznámky:
Lektor: Tamara Pomoriški

Kapacita: 5
Cena: 2 500 Kč