VRATKY za kroužky

Výše této vratky bude odvozena od počtu garantovaných lekcí na školní rok (30) a skutečně realizovaných lekcí včetně avizovaného prodloužení činnosti.
Tato částka bude účastníkům vrácena do konce července 2020 na základě písemné žádosti doručené do DDM (stačí i sken zaslaný e-mailem). Žádosti přijímáme do 30. 6. 2020
Formulář je ke stažení na https://www.ddmsuchdol.cz/o-ddm-suchdol/ke-stazeni/
Případně na konci tohoto článku po rozkliknutí.
Pokud si nezažádáte o navrácení úplaty (do 30. 6. 2020), bude tato částka použita na rozvoj a provoz DDM (obnova vybavení, nákup nových pomůcek do kroužků), děkujeme.


Datum: 31.5. - 30.6. 2020
Čas: 08:00 - 20:00

Cena: vstup volný