Hlavní vedoucí dětského tábora II

Seznámení účastníků s organizační a programovou přípravou i realizací tábora, s povinnostmi provozovatele a hlavního vedoucího, s dokumentací a hospodařením. Obeznámení se základními právními předpisy vztahujícími se k dětskému táboru, s pravidly bezpečnosti a ochrany zdraví při práci s dětmi a získání pedagogicko-psychologických znalostí pro práci s dětmi a mládeží.

Místo konání: Spektrum - Praha-Karlín
Organizuje: Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
Kategorie: Vzdělávací

Věk: 18 - 60
Datum: 0.0. 0000
Čas: 00:00

Poznámky:
Lektor: Lucie Hunalová

Sraz účastníků: Karlínské Spektrum

Kapacita: 20
Cena: 1 200 Kč