TVOŘIVÁ DÍLNA RODIČE A DĚTI I.

Tvořivá dílna je určena pro nejmenší děti od 3 let, kteří tvoří spolu s rodičem. Kroužek je zaměřen na klasické i netradiční výtvarné techniky, děti si procvičí jemnou motoriku a budou rozvíjet svoji fantazii, které bude ponechán velký prostor. Náročnost technik je přizpůsobená věku dětí, stejně jako témata, která jsou v souladu s ročním obdobím. Dítě si osvojí kresbu tužkou, pastelkami, fixy, anilinovými barvami, temperami, barvami na sklo, textil,apod. Vyzkouší si stříhání, lepení, skládání, atd. Platí rodič i dítě. Nutné znalosti : Pro tento kroužek nejsou nutné žádné předchozí znalosti. Vybavení: pracovní oděv, přezůvky Výchovně-vzdělávací cíle . poznání technik kreslení . rozvoj vlastní tvořivosti, představivosti, fantazie, kreativity a estetického cítění . dodržování obecných zásad bezpečnosti při práci . spolupráce s rodičem při práci . úklid před odchodem Obsah . kroužek je koncipován pro děti od 3 let . náplní kroužku je rozvíjet v dítěti radost z tvoření . důraz je kladen na rozvoj fantazie a tvořivosti, . návrhy vyjádřené pomocí základních výtvarných technik Výstup z kroužku . procvičení jemné motoriky . účastníci dokážou stříhat, lepit, trhat, vázat, skládat . umí naučené aplikovat při vlastní tvorbě . respektují pravidla a aplikují je v praxi Dům dětí a mládeže Prahy 10 - Dům UM si vyhrazuje právo změny termínu kroužku, popřípadě změnu lektora.

Školní rok: 2021 / 2022

Den v týdnu: Pondělí (15:30 - 16:30 - lektor: Mgr. Gabriela Procházková)

Kategorie: Ostatní
Věk: 3 - 99

Cena za školní rok: 1 100 Kč
Cena za pol.: 800 Kč
Poznámka: rodič + dítě -platba za každou osobu

Místo konání: Újezd nad Lesy - CPD, výtvarka, keramika

Nutné vybavení: pracovní oděv, přezutí

V ceně je zahrnuto: materiál, program, lektorOrganizuje: Dům dětí a mládeže Praha 10 - Dům UM
Kontaktní osoba: gabriela.prochazkova@dumum.cz