UH11 Hra na klávesy 1

Individuální výuka hry na klávesách po 45 minutách pro jednotlivce nebo předem domluvené dvojice (spolužáci, sourozenci aj.). Výuka je zaměřena na praktickou hru na nástroj - dítě od začátku hraje písně podle sluchu a učí se je postupně doprovázet. Poté se učí improvizovat - vymýšlí si vlastní melodie, ke kterým přidává svůj doprovod. Děti se seznámí také se základy hudebního názvosloví a mohou se procvičit ve hře z listu Hra písní s doprovodem levé ruky. Hra jednoduchých skladeb od barokní hudby po hudbu 20. století. Hra etud - skladby technického charakteru pro rozvoj manuální zručnosti. Individual keyboard lessons (45 minutes) for individuals or pre-arranged pairs (classmates, siblings, etc.). The class is focused on the practical playing of the instrument. Children will learn how to play songs according to their hearing and learns to accompany them gradually. Then they will learn to improvise - they invent their melodies. Children will also learn the basics of musical nomenclature and practice playing from a sheet. Part of the class is also learning to play songs with left-hand accompaniment. Children will learn to play simple compositions from baroque music to 20th-century music. Stanice techniků Vyšehrad

Školní rok: 2021 / 2022

Den v týdnu: Úterý (14:00 - 17:00 - lektor: Julie Hornátová)

Kategorie: Hudební
Věk: 6 - 99

Cena za školní rok: 3 800 Kč
Cena za pol.: 2 000 Kč
Poznámka: Individuální výuka, dospělí 7600,-/rok

Místo konání: STV Vratislavova 15

V ceně je zahrnuto: lektor

CENÍK
Dospělí rok: 7 600 KčOrganizuje: Dům dětí a mládeže Praha 2
Kontaktní osoba: Stanice techniků Vyšehrad, 602 532 553, 725 787 552, 224 920 805, stv@ddm-ph2.cz