3D tisk pro dospělé

V kroužku se seznámíte s 3D tiskárnou, jejími principy a možnostmi. Osvojíte si základy modelování 3D objektů na počítači a jejich výrobu na tiskárně. Kromě samotných finálních modelů si vyzkouší také tisk forem s následným odlitím výrobků ze silikonu. V rámci kroužku je možné s lektorem Ondřejem Nuhlíčkem pracoviště FLD ČZU, kde se seznámí s praktickým využitím 3D tisku a pokročilými technikami.Školní rok: 2021 / 2022

Den v týdnu: Čtvrtek (17:30 - 20:30)

Kategorie: PC
Místo konání: Stehlíkova, 16500 , Praha - Suchdol
Věk: 18 - 99

Cena za školní rok: 2 500 Kč
Cena za pol.: 1 450 Kč
Poznámka: Kroužek probíhá 1x měsíčně. Jedna lekce trvá 3 hodiny. Za rok garantujeme 10 setkání. 


Kapacita: 8 míst
Přihlášených: 3
Volných míst: 5

Organizuje: Dům dětí a mládeže Praha - Suchdol
Kontaktní osoba: Jana Buchtová
E-mail: jana.buchtova@ddmsuchdol.cz
Telefon: 777459528