Železniční modeláři ST 17:00

Kroužek ŽM - zejména pro pokročilé žáky a mládež. Kroužek trvá 4 vyučovací hodiny. Se žáky se zaměřujeme především na tyto odbornosti: - modelový provoz (výcvik dovedností strojvedoucích a výpravčích, i provoz podle grafikonu) - modelování (zejména tréning modelové stavby krajiny včetně skal a opěrných zdí, stavba budov) - teorie (dopravní předpisy, označování a rozpoznávání vozidel, konstrukce vozidel, případně i projektování kolejiště, základy elektrotechniky) - modelování detailů na kolejišti a jiné samostatné práce (pro zkušenější modeláře) Doporučená výška žáka alespoň 145 cm (aby dobře viděl na kolejiště). Další podrobnosti o technických záležitostech, stavbě kolejiště, apod., viz web KŽM: www.kzm-praha4.cz

Školní rok: 2021 / 2022

Den v týdnu: Středa (17:00 - 20:00 - lektor: Zdeněk Valter)

Kategorie: Technika
Věk: 9 - 99

Cena za školní rok: 3 100 Kč
Cena za pol.: 1 750 Kč
Poznámka: Místo konání: HC4 - Pavilon A

V ceně je zahrnuto: lektor, materiálOrganizuje: Dům dětí a mládeže Praha 4 - Hobby centrum 4
Kontaktní osoba: vopalensky@hc4.cz