Železniční modeláři ČT 14:30 začátečníci

Kroužek ŽM - zejména pro mladší žáky a začátečníky. Kroužek trvá 3 vyučovací hodiny. Se žáky se zaměřujeme především na následující odbornosti: - modelový provoz (výcvik dovedností strojvedoucích a výpravčích) - modelování (zejména tréning modelové stavby krajiny včetně skal a opěrných zdí) - teorie (dopravní předpisy, označování a rozpoznávání vozidel, konstrukce vozidel) Doporučená výška žáka alespoň 145 cm (aby dobře viděl na kolejiště). Další podrobnosti o technických záležitostech, stavbě kolejiště, apod., viz web KŽM: www.kzm-praha4.cz

Školní rok: 2021 / 2022

Den v týdnu: Čtvrtek (14:30 - 16:45 - lektor: Aleš Trdý)

Kategorie: Ostatní
Věk: 9 - 99

Cena za školní rok: 3 100 Kč
Cena za pol.: 1 750 Kč
Poznámka: Kroužek pro mladší žáky a začátečníky

Místo konání: HC4 - Pavilon A

Nutné vybavení: Po domluvě s lektorem 14,30 - 16,45 hodinOrganizuje: Dům dětí a mládeže Praha 4 - Hobby centrum 4
Kontaktní osoba: vopalensky@hc4.cz