Jak se přihlásit

Jestliže jste si vybrali některý z nabízených kurzů, kroužků, akcí anebo jinou aktivitu některého z pražských DDM, doporučujeme navštívit webové stránky příslušného organizátora. Můžete využít adresář pražských DDM, který najdete v záhlaví portálu (plánek Prahy). Většina pražských DDM umožňuje přihlásit se i telefonicky s tím, že přihláška vám bude následně doručena mailem (pokud je nutné vyplňovat přihlášku - např. na kroužek či tábor).


Zpět na seznam