Povodňové tábory

13.8.2010

Hlavní město Praha ve spolupráci s Domem dětí a mládeže hl. m. Prahy nabízí všem rodinám z oblastí postižených povodněmi pomoc. Pro děti ze zaplavených oblastí organizuje bezplatné osmidenní tábory v metropoli určené dětem od 6-15 let. Již nyní jsou připraveny dva turnusy. První od 16. 8. do 23. 8. a druhý od 23. 8. do 30. 8. 2010. Opakuje se tak situace z léta loňského roku, kdy hlavní město Praha obdobným způsobem pomáhalo dětem ze zatopených oblastí Čech a Moravy.

Prosíme rodiče, kteří by nabídku rádi přijali nebo měli jakékoli doplňující dotazy, aby kontaktovali Dům dětí a mládeže hlavního města Prahy na telefonním čísle 222 333 888 nebo emailu: ddmpraha@ddmpraha.cz.

Dům dětí a mládeže je jedním z nejstarších pořadatelů dětských táborů a volnočasových aktivit v ČR, které organizuje již od roku 1950. S dětmi pracují zkušení pedagogové, kteří v případě povodňových táborů udělají vše proto, aby dětem pomohli alespoň na pár dní zapomenout na útrapy spojené s nelehkou životní situací, ve které se nyní jejich rodiny nacházejí. Rodičům se tak uvolní ruce, aby mohli rychleji pokračovat v náročné obnově jejich domovů.

Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy nezapomněl na pomoc po zničující povodni, která zasáhla a zdecimovala hlavní město v létě 2002. Tehdy do Karlína, kde DDM sídlí, dorazili dobrovolní hasiči z mnoha oblastí republiky, díky kterým se podařilo během prvních 14 dnů po povodni vyklidit veškeré zasažené prostory a Dům dětí a mládeže tak mohl znovu zahájit svou činnost.


Zpět na seznam