Základny a ubytování


Pražské domy dětí a mládeže nabízejí celou řadu možností k ubytování jak přímo v Praze, tak na svých táborových základnách. V této sekci najdete informace také o školách v přírodě, které provozují pražské DDM.

Ubytování v Praze
Několik DDM v Praze disponuje vlastní ubytovnou, některé DDM navíc poskytují možnost nenáročného turistického přespání pro dětské kolektivy v klubovnách či sálech. Kliknutím na odkaz Ubytování v Praze zobrazíte seznam všech možností.

Táborové základny
Pražské DDM provozují sedm táborových základen chatičkového či srubového typu, zpravidla s provozem od jara do podzimu. Kliknutím na odkaz Turistické základny zobrazíte seznam všech možností.

Školy v přírodě
V péči dvou pražských DDM jsou také objekty čtyř škol v přírodě, které je možné využít za tímto účelem, ale i pro pobytové akce neškolní. Kliknutím na odkaz Školy v přírodě zobrazíte seznam všech možností.