Pražské DDM připravují Centra pro předškolní děti

1.9.2009

Rada hlavního města se rozhodla zareagovat na současnou vzrůstající poptávku po místech v předškolních zařízeních. Na dnešním zasedání schválila návrh náměstkyně primátora pro oblast školství Marie Kousalíkové na zřízení dvaceti nových Center pro předškolní děti při domech dětí a mládeže zřizovaných hlavním městem Prahou.

Centra pro předškolní děti (CPD), která budou zřizována, jsou koncipována jako služba pro rodiče a děti a jejich úkolem bude zajišťovat v dopoledních hodinách celotýdenní programy v rámci zájmového vzdělávání pro předškolní děti. Služba bude poskytována jak příležitostným, tak pravidelným klientům. Důraz bude kladen především na  rozvoj pohybových, hudebních, výtvarných a herních aktivit a osobnostně sociální rozvoj.

„CPD budou spojovat zábavu se vzděláváním, nové zážitky a inspirativní prostředí s jistotou dozoru zkušených a příjemných lektorů. Především však budou řešením v současné tristní situaci, kdy se metropole plní dětmi, ovšem také nešťastnými rodiči, kteří v důsledku nedostatečné kapacity školek jen složitým způsobem kombinují své zaměstnání s péčí o rodinu,“ řekla náměstkyně primátora hlavního města Prahy pro oblast školství Marie Kousalíková

Důvodem pro realizaci projektu CPD, který má rodičům nabídnout programy alternující mateřskou školu, bylo hned několik. V prvé řadě přeplněné kapacity mateřských škol na území hl. m. Prahy, do kterých jsou přednostně přijímány děti s místem trvalého pobytu na území dané městské části. Dalším důvodem je vzrůstající zájem rodičů o různé aktivity pro předškolní děti, od pravidelné činnosti, přes účast na příležitostných akcích, až po dopolední pobyt v DDM. Projekt dále dává rodičům na mateřské dovolené možnost udržet si kontakt s původním povoláním, možnost výdělku k rodičovskému příspěvku, případně plnou péči o mladšího sourozence dítěte.

Zahájení projektu se předpokládá od 1. 1. 2010.

 

 

V Praze 25. 8. 2009

zdroj: http://magistrat.praha.eu/81482_Praha-zridi-nova-Centra-pro-predskolni-deti

 


Zpět na seznam