Roboti už nejsou sci-fi, ale kroužky v DDM

17.12.2019

Roboti brzy oslaví 100. narozeniny a bylo to právě v roce 1921, kdy Karel Čapek uvedl premiéru své divadelní hry R.U.R., kde bylo slovo ROBOT poprvé celosvětově použito. S tímto označením, které je ve slovníku cizích slov definováno jako „zařízení, automaticky reagující na podněty okolí a současně na toto okolí zpětně působící“, nepřišel sám Karel, ale vymyslel ho jeho bratr Josef Čapek.

Od té doby roboti inspirovali nejen další umělce z řad spisovatelů, filmařů, sochařů, ale i počítačové programátory a také zejména technologické a průmyslové inženýry i designéry. Roboty se začal zaobírat i výrobce stavebnic LEGO, který vyvinul elektronickou nadstavbu oblíbené stavebnice LEGO TECHNICS a představil v roce 1998 po dekádě vývojářské práce v londýnském Muzeu moderního umění svou novinku – stavebnici s inteligentní kostkou a systémem Robotic Invention LEGO MINDSTORMS RCX.

V našich kroužcích legorobotiky se děti mohou setkat s druhou generací stavebnic LEGO MINDSTORMS, a to verzí NXT a také s jejím nejnovějším nástupcem verzí EV3.

Obě jmenované stavebnice jsou kromě dílků z LEGA TECHNICS obohacené o nové díly, které umožňují stavbu konkrétních modelů robotů. Mechanizace a samotný pohyb robotů je umožněn servomotory. Aby robot mohl reagovat na podněty z okolí, je vybaven různými senzory, jako je zvukový, ultrazvukový, dotykový, barevný. Máme k dispozici dokonce i senzory na měření teploty okolí. Všechny tyto komponenty včetně mechanických se následně propojí pomocí kabelů k řídící jednotce – inteligentní kostce, která je nositelkou mikroprocesoru a také elektrického napájení robota. Kostka se pak pomocí USB kabelu propojuje s počítačem a takto se do ní stahují vytvořené programy, které následně po spuštění řídí pohyb a reakce robota.

LEGO MINDSTORMS je i softwarová platforma, ve které se děti učí programovat. Namísto psaní slovních příkazů, jež jsou pro většinu programovacích jazyků běžné, zde uživatelé naopak pracují v prostředí, které je přátelské zejména pro naše nejmladší kybernetiky. Všechny funkce jsou graficky znázorněné do bloků a pomocí jejich řazení a nastavování hodnot děti dokáží, co se nejednomu dospělému může zdát jako úplná sci-fi.

V kroužcích legorobotiky i legomechanik (ta je určena pro předškoláky), se děti učí mnohým kompetencím. V podstatě pracují s prostředkem, který velice dobře znají z domova. S prostředkem, se kterým si nyní hrají, ale navíc se i zdokonalují v jemné motorice, logickém uvažování, problem solving přístupu a také v kooperaci a komunikaci s dalšími dětmi. Mimo to se dozvědí mnoho nového z různých vědeckých oborů, jako je fyzika, technika, mechanika a robotika. Děti pracují s fyzikálními veličinami, řeší konstrukční výzvy a hlavně si plní svůj dětský sen – samy si postaví a naprogramují funkčního robota.

Sci-fi není budoucnost – tento článek napsala AI nebo-li Umělá Inteligence z DDM hl. m. Prahy.

Zdroj článku https://ddmpraha.cz/karlinske-spektrum/clanky/Roboti_uz_nejsou_sci-fi,_ale_krouzky_v_nasem_DDMZpět na seznam