Vykoumej komiks 2015

16.2.2015

Soutěž VYKOUMEJ KOMIKS 2015 je již čtvrtý ročník výtvarné soutěže určené každému, kdo rád kreslí a vymýšlí příběhy. Soutěž dává prostor začínajícím autorům a nabízí možnost srovnat vlastní tvorbu s počiny svých vrstevníků. Vytvořte komiks na jakékoli téma, pak ho odevzdejte Výtvarné dílně Vinohrady v DDM Praha 2.

Váš komiks se tak stane součástí výstavy v DDM Praha 2 a autoři těch nejlepších komiksů získají tematické ceny a pozvání na workshop s profesionální komiksovou autorkou TOY_BOX!

Kategorie (věk v den 3. dubna 2015):
1. kategorie: (8 - 11 let)
2. kategorie: (12 - 14 let)
3. kategorie: (15 - 18 let)

Termín odevzdání prací: do 3. dubna 2015 (poštou či osobně)
Termín výstavy, vyhlášení výsledků a předání cen: duben 2015 (bude upřesněno)
Termín workshopu pro autory nejlepších komiksů: duben/květen 2015 (bude upřesněno)

Místo konání výstavy, vyhlášení i workshopu:
DDM Praha 2, Slezská 21, Praha 2, 120 00

Téma a forma komiksu:
Téma komiksu je volné a zpracování možné různými technikami. Účastníci mohou využít médium kresby, malby, koláže nebo počítačové grafiky.

Označení a odevzdání prací:
Každý odevzdá jednu práci libovolného formátu ve hmotné podobě, komiksy vytvářené v grafických programech je tedy potřeba vytisknout.

Na zadní straně komiksu musí být uvedeno:
jméno a příjmení autora, věk, kategorie, telefon a kontaktní e-mail.

Výtvory zašlete či přineste na adresu Dům dětí a mládeže Praha 2, VDV, Slezská 21, Praha 2, 120 00

Vyhodnocení, výstava, workshop a navrácení prací:
Porota vybere minimálně tři nejlepší práce z každé kategorie.

V dubnu proběhne v DDM Praha 2 výstava zaslaných prací, která bude určena pro autory všech komiksů, jejich vyučující, rodiče či kamarády. Na této výstavě budou vyhlášeny výsledky, předány tematické ceny a autoři oceněných komiksů budou pozvány na workshop s profesionální komiksovou autorkou TOY_BOX. Na tomto workshopu budou mít účastníci možnost nahlédnout do zákulisí profesionální práce a vyzkoušet si nové postupy pod vedením zkušené výtvarnice.

Oceněné komiksy si autoři budou moct odnést po skončení workshopu. Ostatní komiksy budou k vyzvednutí po předchozí domluvě s organizátorem soutěže (na emailu petr.hubner@ddm-ph2.cz) v DDM Praha 2 během května a června 2015

Ty nejzajímavější práce budou zdokumentovány a umístěny na webových stránkách http://www.ddm-ph2.cz/souteze-vykoumej-komiks, tamtéž naleznete i veškeré aktuální informace o soutěži, včetně přesných termínů výstavy, vyhlášení výsledků i workshopu.


Kontaktní osoba:

Mgr. Petr Hübner
tel: 602 314 326
mail: petr.hubner@ddm-ph2.cz


Adresa pro odevzdání soutěžních komiksů:

Dům dětí a mládeže Praha 2
Výtvarná dílna Vinohrady
Slezská 21/ 920, Praha 2, 120 00
e-mail: vdv@ddm-ph2.cz
http://www.ddm-ph2.cz


Zpět na seznam