Partneři

Hlavní město Praha

Magistrát hl. města Prahy je naším zřizovatelem a naši činnost finančně podporuje příspěvkem. Dále je díky Celoměstským programům pro volný čas dětí a mládeže a dalších grantů podporována finančně i táborová a klubová činnost, příležitostné akce a soutěže.

praha.eu

Virtis

Podporuje projekt Volný čas Praha.

www.virtis.cz