3D TISK 2

Na kroužku odhalíme tajemství 3D tisku. Seznámíme se s 3D tiskárnou Průša. Zjistíme, z jakých se materiálů se tiskne a jaké mají vlastnosti. Na počítači se naučíme navrhovat trojrozměrné objekty, které si poté vytiskneme. Nutné znalosti -Pro tento kroužek nejsou nutné žádné předchozí znalosti. Nutné vybavení -sešit a psací potřeby Výchovně-vzdělávací cíle -osvojení se klíčových kompetencí odpovídající věku a zájmovému oboru Obsah -seznámení se s 3D modelováním a jeho teoretickými základy -seznámení se základním vybavením -naučí se jak modelovat v 3D -naučí se jak převést model do reálného světa pomocí 3D tiskárny Výstup z kroužku -Rozvoj v technických oborech a vytisknutí vlastních návrhů -Práce ve skupině a posílení sociálních návyků. DDM - Dům UM si vyhrazuje právo změny termínu, lektora a dalších možných technických náležitostí.

Školní rok: 2021 / 2022

Den v týdnu: Úterý (16:00 - 17:30 - lektor: Mikuláš Barták)

Kategorie: Technika

Městská část: Praha 10

Věk: 10 - 15 let

Cena za šk. rok: 3 000 Kč
Cena za pol.: 2 100 Kč
Poznámka: Místo konání: Film, fotografie., technika Zahradní Město

Nutné vybavení: sešit, psací potřeby

V ceně je zahrnuto: lektor, program, vybavení, materiál

CENÍK
1.pololetí: 2 100 Kč
2.pololetí: 2 100 Kč
Rok: 3 000 KčOrganizuje: Dům dětí a mládeže Praha 10 - Dům UM
Kontakt. os.: bartak@dumum.cz