Zpěv nebo klavír - Roztoky

Výuka Populárního (neklasického) zpěvu

Cílem kroužku bude především radost ze zpěvu. Hlavní náplní hodin bude zpívání písní různého charakteru (dle volby dětí) za doprovodu klavíru, zároveň se děti také naučí správnému držení těla, dýchání při zpěvu a jak pracovat se svým hlasem. 

Kroužek bude probíhat formou individuálního přístupu, díky čemuž se lze může vyučující zaměřit na určité preference a cíle konkrétního jednotlivce. U starších dětí lze po domluvě výuku přizpůsobit přípravám na zkoušky na umělecké školy/konzervatoře.

Výuka Klavíru

Kroužek klavíru je určen především pro začátečníky. Mimo hraní různých písní (dle preference dětí) se děti naučí číst noty a základy hudební teorie. Kroužek bude probíhat formou individuální výuky, díky čemuž se lze může vyučující zaměřit na určité preference a cíle konkrétního jednotlivce.


Školní rok: 2021 / 2022

Den v týdnu: Úterý (14:00 - 18:00)

Kategorie: Hudební
Místo konání: Školní nám. 470, 25263 , Roztoky
Věk: 6 - 18

Cena za školní rok: 3 800 Kč
Cena za pol.: 2 000 Kč
Poznámka: Délka jedné lekce je 30 minut.Kapacita: 8 míst
Přihlášených: 3
Volných míst: 5

Organizuje: Dům dětí a mládeže Praha - Suchdol
Kontaktní osoba: Marek Duda
E-mail: marek.duda@ddmsuchdol.cz
Telefon: 774044518